Ateliér socha-prostor

V ateliéru Socha a prostor na Sutnarce vycházíme z klasické sochařské výuky, která obnáší jak zvládnutí tvaru tak i citlivé vnímání prostorových vazeb, objemových proporcí a struktur.

Zaměřujeme se na zvládnutí řemesla v celé škále sochařských technik a technologií, klasických i současných.

Co se týče sochařiny, děláme skoro všechno… a skoro ze všeho… od figur, přes instalace, stabily, mobily, až po land art…, a myslíme,  že celkem dobře…

 

Ateliér Socha a prostor

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 28, Plzeň

 

Kontakt:

Vedoucí ateliéru - magistři: prof. akad. soch. Jiří Beránek

jberane@fdu.zcu.cz, +420 721 511 749

Vedoucí ateliéru - bakaláři: doc. MgA. Benedikt Tolar

tolar.benedikt@gmail.com, +420 604 806 915

 

 

TVORBA ŠKOLITELŮ

www.tolarbenedikt.com/

www.artlist.cz/jiri-beranek-933/

empty