Prorůstání - od země k zemi

 

Myšlenkou projektu „Prorůstání – od země k zemi“ bylo vytvoření sítě a rozvoj kulturního dialogu mezi organizacemi a umělci příhraničních oblastí Česka a Bavorska, prostřednictvím tvorby českých a německých sochařů v krajině – land artu. Všichni zapojení partneři již měli s touto specifickou formou umělecké kultivace krajiny zkušenost. Na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara se jí dlouhodobě věnuje profesor Jiří Beránek, a spolu s docentem Benediktem Tolarem vedou i studenty svého ateliéru Socha a prostor k této formě tvorby. Hlavním partnerem se pak stala Galerie Klatovy/Klenová, která se od počátku svého založení zaměřuje na prezentaci děl soudobých umělců a tvorba v krajině je její součástí. Německá města Schönsee – prostřednictvím Centra Bavaria Bohemia a Vilseck svou krajinu uměním i land-artem jako takovým obohacují.

 

Díky tomuto propojení mohlo vzniknout množství autentických děl na obou stranách česko-německé hranice. V Galerii Klatovy/Klenová byla pro tvorbu land artových objektů studentů ateliéru Socha a prostor, využita rozsáhlá obora okolo hradu a zámku Klenová. Ve Vilsecku a na Klenové se konala sympozia českých a německých výtvarnic. V průběhu sympozia byla o nové objekty doplněna umělecká stezka ve Vilsecku i sochařský park na Klenové. Město Schönsee poskytlo studentům sochařského ateliéru Sutnarky místo pro uměleckou stáž v Bügellohe, zaniklé německé vesnici, kde pod vedením Benedikta Tolara vytvořili symbolické dílo reflektující její silnou historii.

 

Projekt bylo možné realizovat díky podpoře získané z Evropských fondů v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

 

PARTNEŘI PROJEKTU:

Galerie Klatovy/Klenová

https://www.gkk.cz/cs/

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

https://fdu.zcu.cz/cz/

Město Schönsee – Centrum Bavaria Bohemia

https://www.bbkult.net/

Město Vilseck

https://www.vilseck.de/


 

Zapojení umělci:

Sochaři - Ateliér Socha a prostor Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara

Jiří Beránek

Benedikt Tolar

Adam Trbušek

Vojtěch Jakimiv

Jakub Šik

Eliška Pánková

Petr Filip

Šimon Beránek

Přizvané umělkyně

Tereza Fišerová

Kateřina Kubalová

Hanna Regina Uber

Herta Wimmer-Knorr

Fotografové – Ateliér Užité Fotografie Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara

Vojtěch Aubrecht

Tereza Dudíková

Václav Marian

Kryštof Novotný

 

3 MÍSTA – 3 PŘÍBĚHY

 

HRAD KLENOVÁ A JEHO OKOLÍ

Mimo ruch velkoměsta, v krásné šumavské krajině nabízí Klenová výtvarníkům inspiraci a široké veřejnosti unikátní zážitek. V galerii, která sídlí v zámecké budově hradního komplexu, bylo v průběhu let vystaveno velké množství děl, jejichž autoři našli svoji múzu právě v Klenové. Od počátku galerijní činnosti byly pro výstavy využívány také exteriéry hradu, později i blízké podhradí. Tímto způsobem postupně vznikal sochařský park, kde najdete díla Jaroslava Róny, Pavla Opočenského, Maria Kotrby, Moniky Immrové a mnohých dalších. V podhradí pak naleznete dva objekty od Čestmíra Sušky a Býka z corridy od Vincence Vinglera, který je s Klenovou již neodmyslitelně spojen. Po celém hradním areálu, ale i v jeho blízkém okolí bývají také krátkodobě umisťována díla v rámci aktuálních výstav. Zájem o delší usazení děl vzešel v době, kdy na Klenové probíhalo mezinárodní Dřevosochařské sympozium. Díla z něj byla umístěna do tzv. sochařské stezky, která vede okolo celého hradního komplexu. V posledním desetiletí se galerie posunula také k land artu. Byl to další přirozený krok, volně navazoval na úpravu krajiny uměleckou formou a vhodně doplnil činnost galerie.

 

ZANIKLÁ VES BÜGELLOHE U MĚSTA SCHÖNSEE

Asi půl kilometru za českou stranou hranic byla dříve malá obec Václav, obývaná výhradně sudetskými Němci. Několik obyvatel vlastnilo pozemky nahoře na Bügellohe, tedy na bavorské straně. Když byli po 2. světové válce v roce 1945 sudetští Němci nuceni opouštět své domovy, usadilo se jedenáct rodin z obce Václav právě na pozemcích Bügellohe. Nejprve si v nouzi postavili chatrče v domnění, že se opět brzy navrátí do svého domova. Když zjistili, že se jejich přání nesplní, postavili si bytelnější domy z kamenů, cihel a dřeva. Tyto domy sice nabízely střechu nad hlavou, ale životní podmínky byly tvrdé. Především kvůli dlouhým a na sníh bohatým zimám - žádná elektřina, žádné vodovody a ani žádné silnice na Bügellohe nevedly. Na Bügellohe nebyly ani dostatečné možnosti obživy. Vysoká poloha polí přinášela pouze skoupou úrodu. Několik marek si obyvatelé přivydělávali paličkováním, vázáním košťat, pletením košů nebo výrobou šindelů. Na Bügellohe žilo po válce 65 osob, z toho 34 dětí, 7 dětí zde bylo narozeno. Byť obec disponovala hospodou a kuželnou, postupně se obyvatelé odstěhovávali. V roce 1969 Bügellohe opustil poslední obyvatel – začalo chátrání. Z bývalé osady dnes stojí pouze jedna ruina domu a mýtiny, jinak nezbylo nic.

 

VILSECK - Umělecká stezka v luhách řeky Vils

„Město na Vilsburgu“ je uvedeno poprvé v historických dokumentech v roce 1185. Vilseck se nachází v okrese Amberg-Sulzbach, je obklopen půvabnou krajinou kopců a rybníků. Již v roce 2000 př.n.l. se tady usídlili první lidé. Dnes zde žije přibližně 6 000 obyvatel. „Hrad Dagestein“ a „První německé věžní muzeum“ dnes patří mezi nejvýznamnější památky této oblasti. Přímo s hradem a starým městem hraničí rekreační oblast,,Vilsaue". Tady byla v bezprostřední blízkosti historických obchodních cest vytvořena umělecká stezka. Deset mezinárodních umělců zde svými díly zdůrazňuje základní myšlenku spojení národů prostřednictvím starých obchodních cest, zejména prostřednictvím „Zlaté stezky“, která tudy vedla. Cestovatelé totiž měli obrovský vliv na zvyky, umění a řemesla.

 

Čas to přírodě vrátit | Adam Trbušek... Více
Dílo je nositelem úvah o vzniku a zániku, konstrukci a destrukci, zodpovědnosti a lhostejnosti. Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: KLENOVÁ.

Čas to přírodě vrátit | Adam Trbušek... Více
Dílo je nositelem úvah o vzniku a zániku, konstrukci a destrukci, zodpovědnosti a lhostejnosti. Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: KLENOVÁ.

Čas to přírodě vrátit | Adam Trbušek... Více
Dílo je nositelem úvah o vzniku a zániku, konstrukci a destrukci, zodpovědnosti a lhostejnosti. Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: KLENOVÁ.

Čas to přírodě vrátit | Adam Trbušek... Více
Dílo je nositelem úvah o vzniku a zániku, konstrukci a destrukci, zodpovědnosti a lhostejnosti. Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: KLENOVÁ.

Úkryt | prof. Jiří Beránek... Více
„Má nikdy nekončící touha po útěku, někam pryč – do úplného ticha. Tentokrát se podhrabávám pod obrovský kámen. Nebude mi stačit jen místnost. Alespoň začnu – chodbu do jiného světa.“Autor fotografie: Vojtěch Aubrecht. Lokace: KLENOVÁ.

Co vidím, už tu není | Eliška Pánková ... Více
Dílo nesoucí název „Co vidím, už tu není“ je ve výsledku abstraktní kresbou. Ta se ,,odehrává" na stěně kaple sv. Felixe v Klenové. Ušlechtilost a čistotu porcelánu jemně doplňuje kresba, která je parafrází tichých modliteb, přání v kapli vyřčených, prostupujících hmotou a odrážejících se na povrchu krytiny. Autor fotografie: Kryštof Novotný. Lokace: KLENOVÁ.

Co vidím, už tu není | Eliška Pánková ... Více
Dílo nesoucí název „Co vidím, už tu není“ je ve výsledku abstraktní kresbou. Ta se ,,odehrává" na stěně kaple sv. Felixe v Klenové. Ušlechtilost a čistotu porcelánu jemně doplňuje kresba, která je parafrází tichých modliteb, přání v kapli vyřčených, prostupujících hmotou a odrážejících se na povrchu krytiny. Autor fotografie: Kryštof Novotný. Lokace: KLENOVÁ.

Co vidím, už tu není | Eliška Pánková ... Více
Dílo nesoucí název „Co vidím, už tu není“ je ve výsledku abstraktní kresbou. Ta se ,,odehrává" na stěně kaple sv. Felixe v Klenové. Ušlechtilost a čistotu porcelánu jemně doplňuje kresba, která je parafrází tichých modliteb, přání v kapli vyřčených, prostupujících hmotou a odrážejících se na povrchu krytiny. Autor fotografie: Kryštof Novotný. Lokace: KLENOVÁ.

Síla života | Petr Filip... Více
Nejasný původ otisku neznámého nástroje v žulovém masívu, který se objevil po odhrnutí skrývky, tedy půdy, překrývající budoucí žulový lom. Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: KLENOVÁ.

Síla života | Petr Filip... Více
Nejasný původ otisku neznámého nástroje v žulovém masívu, který se objevil po odhrnutí skrývky, tedy půdy, překrývající budoucí žulový lom. Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: KLENOVÁ.

Ztracená souvislost | Jakub Šik... Více
Ve svém díle jsem se snažil abstraktně zhmotnit „barokní principy“, jak to v této krajině přede mnou aplikovali Santini-Aichl či Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Průhled alejí, konvexní a konkávní křivky a jiné. Ztráta souvislosti může být mířena k sociálním měřítkům. Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: KLENOVÁ.

Ztracená souvislost | Jakub Šik... Více
Ve svém díle jsem se snažil abstraktně zhmotnit „barokní principy“, jak to v této krajině přede mnou aplikovali Santini-Aichl či Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Průhled alejí, konvexní a konkávní křivky a jiné. Ztráta souvislosti může být mířena k sociálním měřítkům. Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: KLENOVÁ.

Ztracená souvislost | Jakub Šik... Více
Ve svém díle jsem se snažil abstraktně zhmotnit „barokní principy“, jak to v této krajině přede mnou aplikovali Santini-Aichl či Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Průhled alejí, konvexní a konkávní křivky a jiné. Ztráta souvislosti může být mířena k sociálním měřítkům. Autor fotografie: Kryštof Novotný. Lokace: KLENOVÁ.

Prohnutí | Šimon Beránek... Více
„Dokonce i kámen se prohýbá pod tíhou času. Skála se hroutí. Ani s pomocí silného živého stromu ji nelze zastavit. Ovládá mne pocit neustálé proměny.“ Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: KLENOVÁ.

Prohnutí | Šimon Beránek... Více
„Dokonce i kámen se prohýbá pod tíhou času. Skála se hroutí. Ani s pomocí silného živého stromu ji nelze zastavit. Ovládá mne pocit neustálé proměny.“ Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: KLENOVÁ.

Prohnutí | Šimon Beránek... Více
„Dokonce i kámen se prohýbá pod tíhou času. Skála se hroutí. Ani s pomocí silného živého stromu ji nelze zastavit. Ovládá mne pocit neustálé proměny.“ Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: KLENOVÁ.

Tůně jako oázy života | Vojtěch Jakimiv... Více
„V kopcovité krajině v okolí Klenové jsem se rozhodl uskutečnit landartovou realizaci, která pracuje s něčím, co je zejména v dnešní době čím dál více vzácné a výjimečné. Do místní pahorkatiny jsem zapustil objekty půlkulovitého tvaru, jež, jak doufám, budou stimulovat dávno vyschlé lesní tůňky, kaluže a zásobárny vody, které vždy byly darem života pro mnohé obyvatele oněch míst.“ Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: KLENOVÁ.

Tůně jako oázy života | Vojtěch Jakimiv... Více
„V kopcovité krajině v okolí Klenové jsem se rozhodl uskutečnit landartovou realizaci, která pracuje s něčím, co je zejména v dnešní době čím dál více vzácné a výjimečné. Do místní pahorkatiny jsem zapustil objekty půlkulovitého tvaru, jež, jak doufám, budou stimulovat dávno vyschlé lesní tůňky, kaluže a zásobárny vody, které vždy byly darem života pro mnohé obyvatele oněch míst.“ Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: KLENOVÁ.

Tůně jako oázy života | Vojtěch Jakimiv... Více
„V kopcovité krajině v okolí Klenové jsem se rozhodl uskutečnit landartovou realizaci, která pracuje s něčím, co je zejména v dnešní době čím dál více vzácné a výjimečné. Do místní pahorkatiny jsem zapustil objekty půlkulovitého tvaru, jež, jak doufám, budou stimulovat dávno vyschlé lesní tůňky, kaluže a zásobárny vody, které vždy byly darem života pro mnohé obyvatele oněch míst.“ Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: KLENOVÁ.

Tůně jako oázy života | Vojtěch Jakimiv... Více
„V kopcovité krajině v okolí Klenové jsem se rozhodl uskutečnit landartovou realizaci, která pracuje s něčím, co je zejména v dnešní době čím dál více vzácné a výjimečné. Do místní pahorkatiny jsem zapustil objekty půlkulovitého tvaru, jež, jak doufám, budou stimulovat dávno vyschlé lesní tůňky, kaluže a zásobárny vody, které vždy byly darem života pro mnohé obyvatele oněch míst.“ Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: KLENOVÁ.

Objekt 421 | Tereza Fišerová... Více
V blízkosti hradeb Klenové bylo vytvořeno fiktivní archeologické naleziště, uvnitř kterého čekají na svoji přeměnu betonové pytle vyskládané do krychlového monolitu. Dílo v přítomnosti vzniká pro budoucího pozorovatele, počítá s dopadem času a s vlastním rozpadem. Autor fotografie: Vojtěch Aubrecht. Lokace: KLENOVÁ.

Já nejsem Paula | Herta Wimmer-Knorr... Více
Ženské torso s názvem „Já nejsem Paula“ je složené z asi 2 m vysokého železného pozinkovaného skeletu, jehož povrch je potažený materiálem z plastových lahví. Tento za denního světla lesknoucí se potah je v noci z vnitřku osvícený pomocí LED. Autor fotografie: Vojtěch Aubrecht. Lokace: KLENOVÁ.

Jilm | Kateřina Kubalová... Více
Tělo tvoří jeden celý šumavský jilm převedený do kompaktního tvaru objatého statickým arboristickým lanem, které ho usměrňuje a zároveň drží pohromadě. Jilm je navracející se silná dřevina, která kvůli šířící se nemoci téměř vymizela. Má schopnost zavírat rány a zbavovat tělo zanícení. Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: KLENOVÁ.

Digital dawn | Hanna Regina Uber... Více
Instalace ,,Digitaldawn" tematizuje počátek digitální doby. Představuje digitální červánky s různými barevnými odstíny. Skleněné tvárnice naplněné glykolem a inkoustem symbolizují pixely na silně zvětšené digitální fotografii. Autor fotografie – Kryštof Novotný. Lokace: KLENOVÁ.

BÜGELLOHE | Plachta hnaná větrem osudu | Koncept - Benedikt Tolar... Více
Realizace – Benedikt Tolar, Josef Barták, Jakub Čúzy Zdeformovaný plech nalezený na místě v ruinách původní osady se přetavil do symbolu plachty…. Do plachty, která může být dočasným přístřeším, ale také do plachty s ráhnem pomyslné lodi (života), která je hnána větrem osudu a která na nějaký čas zastavila právě tady v Bügellohe. Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: BÜGELLOHE.

BÜGELLOHE | Plachta hnaná větrem osudu | Koncept - Benedikt Tolar... Více
Realizace – Benedikt Tolar, Josef Barták, Jakub Čúzy Zdeformovaný plech nalezený na místě v ruinách původní osady se přetavil do symbolu plachty…. Do plachty, která může být dočasným přístřeším, ale také do plachty s ráhnem pomyslné lodi (života), která je hnána větrem osudu a která na nějaký čas zastavila právě tady v Bügellohe. Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: BÜGELLOHE.

BÜGELLOHE | Plachta hnaná větrem osudu | Koncept - Benedikt Tolar... Více
Realizace – Benedikt Tolar, Josef Barták, Jakub Čúzy Zdeformovaný plech nalezený na místě v ruinách původní osady se přetavil do symbolu plachty…. Do plachty, která může být dočasným přístřeším, ale také do plachty s ráhnem pomyslné lodi (života), která je hnána větrem osudu a která na nějaký čas zastavila právě tady v Bügellohe. Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: BÜGELLOHE.

BÜGELLOHE | Plachta hnaná větrem osudu | Koncept - Benedikt Tolar... Více
Realizace – Benedikt Tolar, Josef Barták, Jakub Čúzy Zdeformovaný plech nalezený na místě v ruinách původní osady se přetavil do symbolu plachty…. Do plachty, která může být dočasným přístřeším, ale také do plachty s ráhnem pomyslné lodi (života), která je hnána větrem osudu a která na nějaký čas zastavila právě tady v Bügellohe. Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: BÜGELLOHE.

BÜGELLOHE | Plachta hnaná větrem osudu | Koncept - Benedikt Tolar... Více
Realizace – Benedikt Tolar, Josef Barták, Jakub Čúzy Zdeformovaný plech nalezený na místě v ruinách původní osady se přetavil do symbolu plachty…. Do plachty, která může být dočasným přístřeším, ale také do plachty s ráhnem pomyslné lodi (života), která je hnána větrem osudu a která na nějaký čas zastavila právě tady v Bügellohe. Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: BÜGELLOHE.

BÜGELLOHE | Plachta hnaná větrem osudu | Koncept - Benedikt Tolar... Více
Realizace – Benedikt Tolar, Josef Barták, Jakub Čúzy Zdeformovaný plech nalezený na místě v ruinách původní osady se přetavil do symbolu plachty…. Do plachty, která může být dočasným přístřeším, ale také do plachty s ráhnem pomyslné lodi (života), která je hnána větrem osudu a která na nějaký čas zastavila právě tady v Bügellohe. Autorka fotografie: Tereza Dudíková. Lokace: BÜGELLOHE.

VILSECK – UMĚLECKÁ STEZKA PODÉL ŘEKY VILS | Vzkaz v láhvi... Více
Herta Wimmer-Knorr Socha je vyrobena z kovu a stovek PET lahví. Mohla by plout řekou Vils a Naab do Dunaje, až by nakonec doplula do Černého moře. Chce přinášet zprávu, že PET není jen odpad, ale také hodnotný materiál. Autor fotografie – Václav Marian. Lokace: VILSECK.

Quercus &Tilia | Kateřina Kubalová ... Více
Vycházela jsem ze Zlaté stezky, která městem Vilseck vedla, propojovala Evropu a státy i jednotlivce, obohacovala o suroviny, kulturu a zkušenosti. Celkový tvar objektu vychází ze společného otevřeného prostoru - nenuceného průchodu mezi dvěma subjekty. Germánský dub a slovanská lípa zastupují svou charakteristikou nejen státy, ale také jednotlivce. Autor fotografie – Václav Marian. Lokace: VILSECK.

Quercus &Tilia | Kateřina Kubalová ... Více
Vycházela jsem ze Zlaté stezky, která městem Vilseck vedla, propojovala Evropu a státy i jednotlivce, obohacovala o suroviny, kulturu a zkušenosti. Celkový tvar objektu vychází ze společného otevřeného prostoru - nenuceného průchodu mezi dvěma subjekty. Germánský dub a slovanská lípa zastupují svou charakteristikou nejen státy, ale také jednotlivce. Autor fotografie – Václav Marian. Lokace: VILSECK.

Potápěč | Hanna Regina Uber... Více
To, co nás spojuje i přes státní hranice, jsou zásadní otázky, elementární témata. Socha „Potápěče“, která váží tuny, se zaobírá rozpolceností mezi ochranou a omezováním, stejně jako otázkou, kým vlastně jsme za tou schránkou, kterou prezentujeme navenek. Autor fotografie – Václav Marian. Lokace: VILSECK.

Uprooted Vertical (Vyvrácená vertikála) | Tereza Fišerová... Více
Instalaci Uprooted Vertical tvoří dva prefabrikované ocelové stožáry, z nichž jeden zaujímá sobě vlastní vztyčenou pozici a druhý leží padlý opodál. Autor fotografie – Václav Marian. Lokace: VILSECK.